Go to Dzogchen Monastery Home

 

Vũ điệu Vua Gesar xứ Ling

Gesar Statue

Tượng Vua Gesar ở điện thờ Thần Bảo hộ Tu viện Dzogchen

Vua Gesar được coi là một hiện thân của Guru Rinpoche. Ngài là một anh hùng và là vị Bảo hộ muôn thuở làm giảm bớt khổ đau của tất cả chúng sinh. Truyền thuyết về Đức vua Gesar trải dài hơn 1000 năm và được xem là bộ sử thi dài nhất thế giới - dài hơn nhiều so với sử thi Hy lạp Iliad Odyssey và sử thi Ấn độ Mahabharata. Truyền thuyết được ǵn giữ nhờ các bản chép tay, nhờ những người kể chuyện và các Lạt ma của Tu viện Dzogchen.

Vũ điệu Vua Gesar nổi tiếng thế giới ra đời ở Tu viện Dzogchen và sau đó được truyền tới nhiều tu viện Dzogchen nhánh khác ở khắp Tây tạng.Vũ điệu được tái tŕnh diễn lần đầu tiên ở Dzogchen và sau đó vũ điệu được thực hiện hàng năm vào dịp Tết Tây tạng.
 

King Gesar

Vũ điệu Vua Gesar được khám phá trong những thị kiến thiền định của ngài Dzogchen Thupten Choki Dorje thứ V vào thế kỷ thứ XIX. Tất cả có 80 mặt nạ độc đáo được làm căn cứ theo các thị kiến đó và mỗi mặt nạ đều có một tính cách và vẻ mặt riêng, không cái nào giống cái nào. Từ đó tới nay truyền thống vũ hội Vua Gesar lan sang hơn một trăm tu viện lân cận. Vũ điệu Vua Gesar đặc biệt ở chỗ nó không những làm sống lại các truyền thuyết về Vương quốc Ling mà c̣n kết hợp các truyền thuyết đó với các vũ điệu linh thiêng và bí mật của các Bổn tôn Kim cương thừa.

Tu viện Dzogchen cũng là suối nguồn của nhiều tác phẩm viết về đề tài Vua Gesar. Những tài liệu nổi tiếng nhất là của Dzogchen Rinpoche Rigzin thứ I, Patrul Rinpoche, Đại sư Khenpo Pema Banza, Mipham Rinpoche và Dzogchen Rinpoche Tupten Choki Dorje thứ V.

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23