Go to Dzogchen Monastery Home

 

Hành hương về Dzogchen - Hang ẩn tu

Một số hang ẩn tu nổi tiếng có thể được t́m thấy quanh Dzogchen ở những nơi có phong cảnh rất đẹp. Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng các Đạo sư thường ở ẩn trong các hang động hẻo lánh để công phu. Các động đó không chỉ là chỗ trú ngụ tự nhiên mà c̣n là nơi rất mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.
 

Tseringma Tsering Cave Tseringma Painting

Tsering, hay " Động Trường Thọ", được gắn với Hộ Pháp Tseringma.

Lotus Cave

Hang Hoa sen, Pháo đài Đại Lạc, là nơi Đạo sư chứng ngộ Dokden Rinpoche trú ngụ và cũng là nơi Kyabje Pema Kalsang Rinpoche và Dzogchen Rinpoche ẩn tu.

Cave

Hang phía trên thung lũng Dzogchen

Theo lộ tŕnh hành hương --> Pema Tung Jowo

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23