Go to Dzogchen Monastery Home

 

Lịch sử Tu viện Dzogchen

Lama Palace

Cung điện Lạt ma, trụ xứ của Dzogchen Rinpoche và toà nhà hành chính của toàn bộ Tu viện, đă được xây dựng lại vào thập niên 80

Tu viện Dzogchen do Đức Dzogchen Pema Rinzin xây dựng năm 1685. Ngài là Đạo sư Dzogchen lỗi lạc nhất vào thời đó và là thầy của Đức Đạt lai Lạt ma thứ Năm Vĩ đại. Sau khi nhận được tất cả các giáo lư Dzogchen, Đức Đạt lai Lạt ma đă chỉ thị cho ngài Pema Rinzin đi tới vùng Kham ở miền Đông Tây Tạng xây dựng một tu viện nhằm truyền bá giáo pháp.

Đức Đạt lai Lạt ma đă đưa ra lời tiên tri về Tu viện như sau (Rudam là tên nguyên thuỷ của thung lũng Dzogchen):

   Đúng như lời tiên đoán của Guru Rinpoche,
   Đại hành giả Pema đầy oai lực
   Sẽ dựng nên một trung tâm
   Ở đông Dhokham,
   Gye, Rudam hoặc Rawagar.
   Và khi đó chúng sinh có tâm trí hoang sơ sẽ được thuần phục,
   Và giáo lư suy tàn sẽ được phục hồi.

Theo chỉ thị của Đức Đạt lai Lạt ma, Dzogchen Pema Rinzin đi bộ tới vùng Kham cùng hai học tṛ chính của ḿnh Ponlop Rinpoche và Shechen Rabjam Rinpoche. Sau khi tới một chỗ gần thung lũng Rudam các ngài dừng lại uống trà. Pema Rinzin cúng dường trà và đặt chén trà cúng dường lên trên ḥn đá gần đó. Trong khi ngài đứng quan sát bỗng có một con quạ bay xuống quắp lấy chiếc chén trong mỏ và mang đi. Họ thấy con quạ biến mất vào thung lũng kề đó. Các ngài coi đây là một điềm lành và họ đi theo hướng con quạ đă bay qua. Ngay sau đó ngài Pema Rinzin t́m thấy chiếc chén cúng dường trên tảng đá trong thung lũng Rudam. Chính tại chỗ đó ngài đă xây dựng Tu viện Dzogchen.

Sau khi thành lập tu viện trong thung lũng Rudam, Dzogchen Pema Rinzin dành phần c̣n lại cuộc đời ḿnh để trao truyền giáo huấn Đại Toàn thiện và hàng ngh́n hành giả đă tới đây tu tập với ngài. Họ thường dấn ḿnh vào việc thiền định suốt đêm, ngồi kín cả vùng đồi đằng sau Tu viện.

Kể từ khi thành lập Tu viện Dzogchen đă có tất cả là mười ba Tu viện trưởng. Người giữ cương vị đó hiện nay là Dzogchen Rinpoche thứ VII; ngài đă đăng quang vào năm 2003, kế vị Đức Pema Kalsang Rinpoche, người đă ở vị trí đó trong suốt bốn mươi năm.

Đức Dzogchen Rinpoche Pema Rinzin Đệ Nhất

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23