Go to Dzogchen Monastery Home

 

Đường dẫn

Prayer Flags

Các trang chủ về Phật giáo Tây Tạng:

Trang web bà con của chúng tôi bằng tiếng Hoa: www.zuoqinsi.com 
Tu viện Dzogchen ở Nam Ấn: www.dzogchen.org.in 
Trang chủ về Tu viện Dzogchen của Ponlop Rinpoche: www.dzogchenmonastery.org
Trang của Ranyak Patrul Rinpoche từ Dzogchen Monastery, nằm tại Brussels: www.patrulrinpoche.org
Tu viện Shechen ở Nepal: www.shechen.org
Tu viện Palyul ở Ấn Độ: www.palyul.org
Tu viện Mindrolling ở Ấn Độ: www.mindrolling.org  
Đạo Phật Tây Tạng Phi giáo phái: www.simhas.org
Trường Đại học Rangjung Yeshe ở Nepal: www.shedra.com 
Trung tâm Gelug ở London: www.jamyang.co.uk 

Các hiệu sách Phật giáo:

 Mỹ: Nhà xuất bản “Snow Lion” www.snowlionpub.com 
 Nhà xuất bản “Wisdom Publications not-for-profit publishers”: www.wisdompubs.org 
Anh Quốc: Nhà xuất bản “Wisdom Books” www.wisdom-books.com

Các nguồn tư liệu:

Các bài tiểu luận đầy thông tuệ của học giả Phật giáo Alexander Berzin: www.berzinarchives.com 
Các nguồn tư liệu Phật giáo: www.rywiki.tsadra.org 
Tranh và tượng Tây Tạng: www.himalayanart.org
Thư viện số Tây Tạng và Himalaya: www.thdl.org
Hội đồng dịch thuật Padma Karpo: www.tibet.dk/pktc/mainindex.htm
Những ấn phẩm mới được dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh: www.lotsawahouse.org
Diễn đàn Phật giáo Tây Tạng E-sangha (Tăng đ̣an điện tử): www.lioncity.net/buddhism/index.php?showforum=17 

Học tiếng Tây Tạng:

Công cụ dịch tiếng Tây Tạng – Từ điển miễn phí và t́m kiếm từ trang web của Trường Đại học Virginia.
Nguồn tư liệu cần cho Người học tiếng Tạng.

Đường dẫn tới chúng tôi! Gởi E-mail tới webmaster

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23