Go to Dzogchen Monastery Home

 

Thiện nghiệp

Re-guilding the Pema Tung Jowo

Pema Tung Jowo đang được thếp vng lại

Đọc cu chuyện về Pema Tung Jowo.

Những việc thiện thường đưa đến kết quả l được hưởng một cuộc sống hạnh phc, đầy đủ. Để bảo đảm một tương lai tốt đẹp chng ta cần phải c từ tm v lng bi mẫn.

Cc dự n phục vụ cộng đồng

Cc Lễ Cầu nguyện

Ủng hộ Tu viện Dzogchen gip đỡ người khc

Đọc về những lợi lạc c được nhờ việc bố th, cng dường

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23