Go to Dzogchen Monastery Home

 

Các Đạo sư của Tu viện Dzogchen

Dzogchen Rinpoche Tenzin Longdock Nyima thứ VII

Dzogchen Rinpoche

Dzogchen Rinpoche là Trụ tŕ Tu viện Dzogchen và Viện trưởng Đại học Phật giáo Shira Sing. Ngài là một Khenpo và khi c̣n rất trẻ ngài đă từng tu học với nhiều bậc thầy chứng ngộ thuộc thế hệ các đạo sư Dzogchen đi trước. Dzogchen Rinpoche có bằng tiến sĩ Phật học tại Đại học Phật Giáo Cao cấp tại Bắc Kinh, và có chân trong Ban Cố vấn Tôn giáo quận Dege. Ngài cũng được nhà chính phủ Trung Quốc thừa nhận là một trong những Lạt ma cao cấp nhất ở Tây Tạng. Ngài đă cho xuất bản cuốn "Lịch sử Ḍng truyền thừa Dzogchen" năm 2004 và hiện đang dành thời gian của ḿnh cho việc hướng dẫn các khoá học ở trường Cao đẳng Shira Sing và việc biên soạn sách.

Dzogchen Rinpoche Tenzin Longdock Nyima Thứ VII

Drukpa Rinpoche

Drukpa Tulku

Thodup Tulku

Thodup Tulku

Dokden Tulku

Dokden Tulku

Tulku Gonchok

Tulku Gonchok

Ranyak Patrul Rinpoche

Ranyak Patrul Rinpoche

Xem lễ đăng quang của Dzogchen Rinpoche thứ VII (tiếng Tây T ạng)

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23