Go to Dzogchen Monastery Home

 

Downloads

བརྙན་འཕྲིན།

Watch Dzogchen Monastery’s Videos:
(currently unavailable, please check back later)
 

video thumbnail

Teachings by Kyabje Rinpoche:

སྐྱེ་འཆིའི་འཁྲུལ་སྣང༌། དབྱིན་ཡིག

Illusion of Life and Death

Illusion of Life and Death

Available now from bookstores online, or wholesale direct from Mahasandhi Publishing

Read the introduction and first chapter here - pdf.

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ལྗགས་ཁྲིད།

Tibetan:

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་རྣམ་མཁྱེན་ལམ་བཟང༌།

klong chen snying thig sngon 'gro - mp3, 8 parts

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

སྣང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ།

rig 'dzin 'dus pa - mp3, 3 parts

01, 02, 03

སེམས་སྤྱོང་རྣམ་པ་བདུན་གྱི་དོན་ཁྲིད་ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས།

sems spyong rnam pa bdun gyi don khrid - mp3, 15 parts

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

ཚིག་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།

tshig don mdzod - mp3, 20 parts

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང༌།

kun bzang bla ma'i zhal lung - mp3, 20 parts

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི།

blo ldog rnam bzhi - mp3, 2 parts

Part 1, Part 2

Audio:

ཡིག་བརྒྱ།

Vajrasatva Mantra recited by Kyabje Rinpoche. (0.25mins 0.2mb)

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་དང་སྨོན་ལམ།

Longchen Nhingtik Nondro recited by Kyabje Rinpoche

 

Guru Rinpoche Tsok recited by the monks of Dzogchen Monastery.

ལམ་ལྷ།

Selected prayers recited by Kyabje Rinpoche

Published Books in Tibetan:

Transcriptions of Kyabje Rinpoche’s teachings:

  འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་པའི་རྫོགས་ཆེན་སེམས་ངོ་མཛུབ་ཚུགས་ཀྱི་གདམས་པའི་གནད་གྲོལ།

  'jam mgon mi pham pa'i rdzogs chen sems ngo mdzub tshugs kyi gdams pa'i gnad grol

  སྐྱབས་རྗེ་པདྨ་སྐལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་སྙན་རྩོམ་འབེལ་གཏམ་གཅེས་བཏུས།

  skyabs rje pad+ma skal bzang rin po che'i snyan rtsom 'bel gtam gces btus 2011 - pdf, 2 vols A, B

  ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་ཚོར་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྙིང་པོའི་རྣམ་བཤད་རིམ་གཉིས་གསལ་བྱེད།

  zab chos zhi khro dgongs pa rang grol gyi las byang tshor ba rang grol gyi snying po'i rnam bshad rim gnyis gsal byed - pdf

  ཚིག་དོན་མཛོད་ཀྱི་ལྗགས་ཁྲིད།

  tshig don mdzod - 2 vols, pdf - A, B

  ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་གི་ལྗགས་ཁྲིད།

  kun bzang bla ma'i zhal lung - pdf, 2 volumes: vol 1, vol 2

སྔ་འགྱུར་རྫོགས་ཆེན་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ།

snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo by the Seventh Dzogchen Rinpoche - pdf, 2011 edition.

khenpo gonre's book cover

རྫོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྟ་མགྲིན་ཡོན་ཏན་ མགོན་པོའི་གསུང་འབུམ།

rdzogs chen mkhan chen skyabs rje yongs 'dzin rin po che 'jigs med rta mgrin yon tan mgon po'i gsung 'bum 2011 edition - pdf

རྟོགས་ལྡན་བླ་མ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ།

rtogs ldan bla ma blo gros rgya mtsho rin po che'i gsung 'bum 2011 edition - pdf, 2 vols A, B

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་སྔོན་འགྲོ།

Longchen Nhingtik Nondro. Tibetan with translation into simplified Chinese. (pdf 430kb)

 

Other downloads:

Learn to Read Tibetan nomad dialect. (zip file 15mp3s & 1pdf. 19.4mb)

Dzogchen Monastery on Google Earth: click here to download place mark.

 

Downloads kindly hosted by RootR.net

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23